Logotype for Focus NordicLogotype for Focus Nordic
Europas största distributör av fotoprodukter.

Om Focus Nordic

Några ord om oss

Focus Nordic är Europas största distributör av fotoprodukter. Vårt sortiment innehåller många av de starkaste varumärken när det gäller bland annat kameror, kikare och tillbehör. Dessutom finns det många produkter under vårt eget varumärke Focus.

Företaget grundades i januari 2010 efter fusionen av bolagen Focus Trading AB, Westheimer A/S i Danmark och Aronsen A/S i Norge. Huvudkontor och lager ligger i Göteborg, med säljkontor i Danmark, Norge, Finland, Baltikum och Polen. Focus Nordic AB har en beräknad omsättning på cirka 550 miljoner kr.

Historik

Focus Nordic grundades efter fusionen av Focus Trading AB, Westheimer A/S i Danmark och Aronsen A/S i Norge. Samtliga tre företag var stora i sina respektive länder innan fusionen, som inträffade den 1 januari 2010.

Westheimer A/S grundades 1955 av Paul Westheimer, som var bland de första som importerade japanska kameror till Europa. De viktigaste varumärkena i ca 50 år var Canon och Minolta. Antalet varumärken växte snabbt, särskilt när hans son Mikael Westheimer tog över ledningen.

Focus Trading AB grundades 1984 av Thomas Wernbo. Allt började i Mullsjö med försäljning av projektionsskärmar, men antalet produkter och varumärken växte snabbt så flytten av bolaget till Göteborg var ett naturligt steg.

Aronsen A/S i Norge grundades 1989 av Knut Aronsen och har varit en av de mest kända och etablerade aktörerna på den norska fotomarknaden.

Sammanslagningen inkluderade även Focus Image Nordic OY, som de tre bolagen gemensamt ägde. Det finska bolaget grundades 2007.

2012 startar Focus Nordic försäljning på Island. 2013 startar Focus Nordic försäljning i de baltiska länderna. 2016 startar Focus Nordic försäljning i Polen

Affärsidé

Vår affärsidé är att ha en effektiv distribution direkt från eget lager, förse återförsäljare med de bästa produkterna.

Genom stora inköp för hela Norden, Baltikum och Polen förhandlas de bästa priserna fram för både produkter och frakter.

I vår strävan att ha ett så komplett sortiment som möjligt, marknadsför vi för närvarande ca 50 olika varumärken, där många produkter är kameror, videokameror, optik och kikare.

Vi har en familjär anda av personligt engagemang, kompetens och flexibilitet.

Business Social Compliance Initiative

På Focus Nordic tar vi en aktiv ställning för goda arbetsförhållanden och en god social situation hos våra leverantörer över hela världen.

Genom vårt medlemskap i Amfori BSCI stöder vi organisationens uppförandekod. Det bör inbegripa att leverantörer respekterar mänskliga rättigheter och följer gällande lagar och förordningar.

För oss som importör och agent är det viktigt att de produkter vi säljer produceras på ett etiskt, socialt och miljöansvarigt sätt. Tack vare samarbetet i Amfori BSCI får vi bättre möjligheter att driva igenom de krav vi ställer på våra leverantörer.

Business Social Compliance Initiative är ett branschsamarbete mellan europeiska företag. Över 700 företag har gått med och använder en gemensam uppförandekod som syftar till att förbättra arbetsvillkoren och de sociala förhållandena för medlemsbolagen.

Miljöarbete

Focus Nordic är medlemmar i organisationer som har rikstäckande insamlings- och återvinningssystem för elektronik och batterier. (Du kan lära dig mer om dessa organisationer på länkarna nedan.)

Vi försöker också aktivt minska användningen av papper och onödiga förpackningsmaterial. Detta görs bland annat genom att fakturor och affärsdokument skickas via e-post. Vår lagerpersonal arbetar också för att minimera onödigt emballage, återvinna material där det är möjligt samt använda papper istället för plast som skydd.

E-handel

Focus Nordic var tidigt ute i branschen och redan 2003 gjorde vi det möjligt för våra kunder att beställa via vår hemsida. Våra kunder i varje land får tillgång till vår hemsida där de kan se hela vår produktkatalog, priser, lagersaldo och lägga order.

Under 2018 har vi tagit ytterligare ett steg med vår nyutvecklade webbplattform som förenklar kundens verksamhet och erbjuder en mängd nya funktioner.

Tekniker som t.ex. EDI gör det möjligt för oss att integrera med våra kunders, leverantörers och andra partners system på ett effektivt sätt. Vilket sparar både papper och administration samt ger övergripande förenklade processer.