Vår företagskultur - nu och för framtiden

Foto: Kasper M de Thurah

Focus Nordics företagskultur är starkt influerad av skandinaviska värderingar. Eftersom vi nu är verksamma i 15 europeiska länder är det viktigt att vara öppna för nya tankar och idéer medan vi samtidigt behåller de värden som är viktiga för vår organisation och våra anställda.

Alla anställda och alla länder inom Focus Nordic har värdefulla kvaliteter och färdigheter som vi måste omfamna. Det är också viktigt att alla anställda anammar företagskulturen i Focus Nordic, delar gemensamma värderingar och agerar på ett sätt som följer det som Focus Nordic står för.

Våra kärnvärden


Photo: Marcin Ciepielewski

Dedikerade

Vi är dedikerade till våra varumärken, leverantörer, kunder och industrin, samt till det arbete som vi var och en utför. Alla är viktiga och oumbärliga. Hängivenhet, intresse och enighet krävs i alla funktioner och på alla avdelningar. Vi är ett team, som vi alla är dedikerade till.


Photo: Lena Lee

Professionella och vänliga

Vi är professionella och vänliga. Vi finns bara så länge det är ändamålsenligt för våra leverantörer och tillför mervärde för våra kunder.

Vi behandlar alla kunder, leverantörer och kollegor vänligt, respektfullt och lika. Vi är självsäkra och agerar med beslutsamhet, men kommer alltid ihåg att lyssna aktivt på andras tankar och idéer. Det ska vara kul att gå till jobbet.


Photo: Göran Strand

Tillgängliga

Vikten av att vara tillgänglig kan inte överskattas. Det ska vara enkelt för våra partners att göra affärer med oss. Kunder och leverantörer kan kontakta vem som helst inom Focus Nordic.

Vi kommunicerar med varandra över hela organisationen och svarar snabbt. Vi har samma andel av respekt för kunder, leverantörer och kollegor.


Photo: Lisa Sihlberg

Ansvarstagande

Vi är trygga i att ta ansvar och fatta beslut. Vi har ingen nollfelskultur. Att göra misstag är acceptabelt, men vi tar ansvar för våra egna misstag och för att korrigera och undvika att upprepa dem. Detta gör oss trovärdiga som företag och som individer.


Photo: Jonas Borg

Omfamna förändringar

Vi accepterar och omfamnar att förändringar alltid kommer att komma. Krav från marknaden, kunder och leverantörer kommer att förändra vårt sätt att arbeta i framtiden.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste produktnyheterna, inspiration och erbjudanden.