alt=""

Kom ihåg mig
alt=""

Bli återförsäljare

Fyll i samtliga fält och klicka sedan på slutför.
Efter en sedvanlig kreditprövning och vår bedömning av Er som återförsäljare kontaktar vi Er och bekräftar Er ansökan.
Därefter får Ni tillgång till vår webbshop och kan ta del av erbjudanden, sortiment, priser och lagersaldon.


Företagets juridiska namn Firmatecknare Omsättning föregående år
Organisationsnummer Typ av verksamhet Prognos för nuvarande år
 
Fakturaadress Leveransadress Kontaktuppgifter
Adressrad 1 Adressrad 1 Telefonnummer
Adressrad 2 Adressrad 2 Webbsida/Webbutik
Postnummer & Ort Postnummer & Ort E-postadress för faktura


  Namn E-postadress  
Användare 1 (Administratör)  
  Lösenord (minst 5 tecken) Upprepa lösenord  
   
    Namn E-postadress
Användare 2
    Namn E-postadress
Användare 3
Vill du lägga till fler användare?


Övrig information:

Jag har tagit del och godkänt villkoren gällande försäljning och reklamation