alt=""

Kom ihåg mig
alt=""

NISI FILTER NATURAL NIGHT

NISI FILTER NATURAL NIGHT

NISI FILTER NATURAL NIGHT

NISI FILTER NATURAL NIGHT

NISI FILTER NATURAL NIGHT
Vid nattfotografering uppträder olika typer av fenomen när flertalet olika typer av ljus blandas.  
Mellan kvicksilverånga, natrium, och LED-belysta gatlyktor, finns det många oönskade våglängder av ljus som förorenar natthimlen.
Skenet från dessa kan hindra din kamera från att avläsa himlen ordentligt och förstöra dina nattbilder.

På grund av detta har Nisi skapat ett Natural Night filter för att blockera de vanligaste våglängderna av ljusföroreningar.

Liksom övriga NiSi filterprodukter, är detta filter tillverkat av optiskt glas i absolut högsta kvalitet. Dess yta är fint slipad och polerad för att säkerställa skärpan för dagens högkvalitativa kameror med extremt hög upplösning.
NiSi Natural Night Filter har NiSis unika NANO Coating-teknik. Denna flerskiktsbeläggning minskar reflektionen på filterytan vilket innebär att du slipper "spökbilder" och reflektioner. Det innehåller också ett skyddande skikt som gör det lätt att hålla det rent, torka bort vatten, damm och olja från filtret, utan att repa det

Med NiSi NANO Coating-teknik uppnås detta utan färgskiftning eller förlust i skärpa.

 

Egenskaper

 • För Nattscener och astrofotografering
 • Blockerar olika våglängder av ljus från gemensamma ljuskällor föroreningar.
 • Finns i storlek 77 och 82mm gänga (samt även som squarefilter i 100*100 och 150*150mm)
 • Optiskt glas med hög upplösning
 • Dubbelsidig och flerskiktsbeläggning / vattenavstötande och oljebeständigt
 • Nano beläggning / Extremt låg reflektion

Ved fotografering om natten optræder forskellige fænomener, når forskellige typer lys blandes.  
Mellem kviksølvsdamp, natrium og LED-oplyste gadelygter er der mange uønskede bølgelængder af lys, som forurener nattehimlen.
Skinnet herfra kan forhindre dit kamera i at aflæse himlen korrekt, og dermed forstyrre dine nattebilleder.

På grund af dette har Nisi skabt et Natural Night filter for at blokere for de mest almindelige bølgelængder af lysforurening.

Ligesom de øvrige NiSi-filterprodukter er dette filter lavet af optisk glas i absolut højreste kvalitet. Dets overflade er fint slebet og poleret for at sikre den skarphed, som nutidens højkvalitative kameraer med ekstremt høj opløsning kræver.
NiSi Natural Night Filter har NiSi's unikke NANO Coating-teknik. Denne flerlags-coating mindsker refleksioner på filteroverfladen, hvilket indebærer, at du slipper for spøgelseseffekter og refleksioner. Det indeholder også et beskyttende lag, som gør det let at holde rent, samt tørre vand, støv og olie af filteret, uden at ridse det..

Med NiSi NANO Coating-teknik opnås dette uden farveskift eller tab af skarphed.

 

 • Til natte- og astrofotografering
 • Blokerer forskellige bølgelængder af lys fra almindelige kilder til lysforurening
 • Fås i størrelse 77 og 82mm gevind (og som squarefilter i 100*100 og 150*150mm)
 • Optisk glas med høj opløsning
 • Dobbeltsidet og flerlags-coating / vandafvisende og oliebestandig
 • Nano-coating / Ekstremt lav refleksion

Yötaivaan kuvaamista haittaavat monista erilaista valolähteistä, kuten elohopea-, monimetalli-, natrium- ja LED-katuvaloista, syntyvä valosaaste. Näistä syntyvä hehku estää kameraa taltioimasta öistä maisemaa. NiSi Natural Night -suodin on suunniteltu suodattamaan yleisimmät valosaastetta aiheuttavat aaltopituudet.

NiSi Natural Night -suodin on valmistettu erittäin korkealaatuisesta optisesta lasista. Suotimen pinta on viimeistelty täyttämään uusimpien digitaalikameroiden kennojen erittäin vaativat tarpeet. NiSi Nano Coating -monipinnoite varmistaa erittäin korkean valonläpäisyn ja todella tasaisen pinnan, joka estää heijastuksien syntymisen ja takaa värivirheettömän kuvan. Suotimessa on lisäksi suojaava vettä ja rasvaa hylkivä pinnoitus, joka tekee puhdistamisesta helpompaa.

Ominaisuudet

 • Estää yleisimmät valosaastetta aiheuttavat aaltopituudet
 • Yömaisemien ja tähtitaivaiden kuvaamiseen
 • Saatavana koossa: 77mm ja 82mm
 • Valmistettu erittäin laadukkaasta optisesta lasista
 • Molemmin puolin monipinnoitettu / Nano-pinnoitus
 • Kestävä pintakäsittely molemmilla puolilla suojaa naarmuilta ja lialta

Between mercury vapor, sodium, and low CRI LED streetlights, there are many undesirable wavelengths of light that pollute the night sky.

The glow from these can keep your camera from seeing the sky properly and ruin your night images.

Because of this, NiSi has created the Natural Night Filter to block the most common wavelengths of light pollution.

Like the rest of the NiSi line, this filter is made of high quality, precision annealed, optical glass. Its surface is finely ground and polished to ensure sharpness for today’s ultra high megapixel cameras.

The NiSi Natural Night Filter features NiSi’s unique NANO Coating technology. This multi-layer coating reduces reflection on the surface of the filter to help with ghosting and flare. It also includes a protective layer that makes it easy to wipe off water, dust and oil from the filter, without worrying about scratching your glass.

The NANO Coating process achieves this without a color shift or loss in sharpness.

 

Features

 • Blocks light wavelengths from common sources of light pollution.
 • For Night scenes & astrophotography
 • Available sizes in circular filter: 77 and 82mm
 • Optical Glass with high definition
 • Double Sided and Multi-Layer Coating / Waterproof and Oil Resistant
 • Nano Coating / Ultra Low Reflection

Ved nattfotografering opptrer ulike typer fenomen når flertallet ulike typer lys blandes.  
Mellom kvikksølvdamp, natrium og LED-belyste gatelykter, finnes det mange uønskede bølgelengder av lys som forurenser nattehimmelen.
Skinnet fra disse kan hindre kameraet fra å avlese himmelen ordentlig og forstyrre nattbildene dine.

På grunn av dette har Nisi skapt et Natural Night filter for å blokkere de vanligste bølgelengdene av lysforurensninger.

Som på øvrige NiSi filterprodukter, er dette filteret produsert av optisk glass i absolutt høyeste kvalitet. Overflaten er fint slipt og polert for å sikre skarpheten for dagens høykvalitets kameraer med ekstremt høy oppløsning.

NiSi Natural Night Filter har NiSis unike NANO Coating-teknikk. Denne flerlagsbelegget minsker refleksjonen på filteroverflaten, noe som innebærer at du slipper "spøkelsesbilder" og refleksjoner. Det inneholder også et beskyttende lag som gjør det lett å holde det rent, tørke bort vann, støv og olje fra filteret, uten å lage riper.

Med NiSi NANO Coating-teknikk oppnås dette uten fargeendringe eller tap av skarphet.

 

 • For Nattscener og astrofotografering
 • Blokkerer ulike bølgelengder av lys fra vanlige lyskilde-forurensninger
 • Finnes i størrelser 77 og 82mm gjenge (samt også som squarefilter i 100*100 og 150*150mm)
 • Optisk glass med høy oppløsning
 • Dobbeltsidig og flerlagsbelegg / vannavstøtende og oljebestandig
 • Nano belegg / Ekstremt lav refleksjon

Utskriftsalternativ

Alternativ för PDF dokument

Produkttext på fler språk:


Artikelnummer Produktnamn Lev ArtNr.
alt="" 108449 77 mm NAT NIGHT 77MM
EAN: 4897045109579
alt="" 108693 82 mm NAT NIGHT 82MM
EAN: 4897045109586