alt=""

Kom ihåg mig
alt=""

NISI FILTER HOLDER 150 FOR SONY 12-24MM F4

NISI FILTERHOLDER 150 TIL SONY 12-24MM F4

NISI FILTER HOLDER 150 FOR SONY 12-24MM F4

NISI FILTER HOLDER 150 FOR SONY 12-24MM F4

NISI FILTERHOLDER 150 FOR SONY 12-24MM F4
NiSi 150mm filterhållare speciellt framtagen för supervidvinkeln Sony FE 12-24mm F/4 G men kan också användas med andra vidvinkelobjektiv.

Filterhållaren är tillverkad av aluminium i ett stycke och håller högsta kvalitet. Ytan har en svart, frostad finish. Skruvdetaljerna är tillverkade i koppar och med svart förnickling. Det är slitstarkt och minimerar påverkan av ströljus på bilderna. 

Kvadratiska och rektangulära filtersystem löser problem som runda skruvfilter sällan kan lösa. Praktiskt och ekonomiskt är också att kvadratiska eller rektangulära filter kan användas med många olika filterdiametrar och brännvidder.

En annan fördel är om du fotograferar ett landskap där horisontlinjen befinner sig högt eller lågt i bilden och du vill balansera ljusintensiteten i båda delarna av scenen, dvs en ljus himmel och den mörkare förgrunden.

Med rektangulära, graduerade ND-filter (avtonade gråfilter) går det att flytta filtret uppåt och nedåt i hållaren så att man kan placera övergången mellan den klara och den mörka delen precis där man vill ha den. Graduerade ND filter finns med långsam, snabb och medelsnabb toning (Soft, Hard samt Medium). Filter med långsam (Soft) övergång rekommenderas för vidvinkelobjektiv och snabb övergång (Hard) rekommenderas för normalbrännvidder och teleobjektiv.

 

Egenskaper NiSi Filterhållare 150mm för Sony FE 12-24mm F/4 G

 • Designad för användning på supervidvinkelobjektiv, särskilt Sony FE 12-24mm F/4 G
 • Tillverkad i aluminium av högsta kvalitet.
 • Svart, frostad yta.
 • Antireflex-design.
 • Skruv i koppar, pläterad med svart nickel.
 • Snabb montering
 • Klarar extrema temperaturer
 • Kompatibel med 150mm breda filter (2mm tjocklek)
 • Klarar hantera upp till 3 filter samtidigt
 • Kan vridas 360 grader
 • Skapar inte vinjettering (mörka hörn i bilden)

NiSi 150mm filterholder er produceret i aluminium af højeste kvalitet i ét stykke, som er forarbejdet i en CNC-maskine, og har sort matteret finish på overfladen. Skruedetaljerne er produceret i kobber med sort nikkelplettering. Det er slidstærkt og vil minimere effekten af strejflys på billederne. NiSi 150mm filterholder til Sony 12-24mm er specielt udformet til brug med Sony FE 12-24mm F/4 G objektiv, men kan også bruges med andre vidvinkelobjektiver.

Kvadratiske og rektangulære filtersystemer løser problemer som runde skruefiltre sjældent kan løse. Det er desuden praktisk og økonomisk, at kvadratiske eller rektangulære filtre kan bruges med mange forskellige størrelser objektiv, så længe du har den rette størrelse adapterring.

En anden fordel er, hvis du fotograferer et landskab, hvor horisontlinjen ikke ligger midt i billedet, og du vil balancere lysintensiteten i begge dele af motivet, dvs. en lys himmel og en mørkere forgrund. Med et rektangulært filter kan overgangen i motivet gøres helt usynlig. Dette skyldes, at filtret kan flyttes op eller ned i filterholderen, så det passer til motivet som ønsket. Nogle rektangulære ND-filtre findes med bløde eller hårde overgange fra mørkt til klart filter uden effekt. Filter med blød kan anbefales til vidvinkelobjektiver og hård kant til normale og længere brændvidder.

 • Produceret i aluminium af højeste kvalitet
 • Præcis CNC-maskinforarbejdning
 • Sort matteret overflade
 • Antirefleks design
 • Skrue i kobber, pletteret med sort nikkel
 • Hurtig montering
 • Kan klare ekstreme temperaturer
 • Kompatibel med 150mm brede filtre (2mm tykkelse)
 • Kan håndtere op til 3 filtre samtidigt
 • Kan roteres 360 grader
 • Designet til brug på super-vidvinkelobjektiver, særligt Sony FE 12-24mm F/4 G
 • Ingen sorte hjørner eller vignettering

NiSin 150mm suodinpidikkeet on CNC-koneistettu yhdestä elementistä ja valmistettu laadukkaasta mattamustaksi viimeistellystä lentokonealumiinistä. Pidikkeen kaikki ruuvit ovat kuparia mustalla nikkelipinnoitteella. NiSi-suodinpidikkeet ovat erittäin kestäviä ja vähentävät hajavalon ja heijastusten vaikutusta kuvissa. NiSi 150mm Filter Holder for Sony 12-24mm -suodinpidike on suunniteltu erityisesti Sony FE 12-24mm F4 G -objektiiville, mutta se saattaa toimia myös muiden laajakulmaobjektiivien kanssa.

Neliö- ja suorakaiteen muotoiset suotimet ratkaisevat monia tilanteita, joita pyöreät suotimet eivät voi ratkaista. Ensinnäkin yksi ja sama suodin sopii useimmille eri objektiiveille, kunhan käytössäsi on sopiva adapterirengas tai suodinpidike.

Suorakaiteen muotoisella suotimella on myös helppo tasapainottaa maisemakuvien valotus, silloin kun horisonttilinja ei kulje kuvan keskellä. Puoliharmaasuodin on mahdollista asettaa haluamaasi kohtaan kuva-alaa, jolloin valotuksen säätöraja on usein huomaamaton. Puoliharmaa suotimia on saatavilla pehmeällä ja jyrkällä liukumalla. Pehmeällä reunalla varustettuja suositellaan käytettäväksi laajakulmaobjektiiveilla ja jyrkällä liukumalla varustettuja normaali- ja teleobjektiiveilla.

 • Laadukas lentokonealumiini.
 • Erittäin tarkka CNC-koneistus.
 • Musta mattapintainen viimeistely.
 • Heijastuksia vähentävä rakenne.
 • Kupari ruuvit mustalla nikkelipinnoitteella.
 • Nopea asentaa.
 • Kestää äärimmäisiä lämpötiloja..
 • Yhteensopiva 150mm suotimien kanssa (paksuus 2mm).
 • Voidaan käyttää jopa kolmea suodinta yhtä aikaa.
 • Kääntyy 360 astetta
 • Suunniteltu erittäin laajakulmasille objektiiveille, erityisesti Sony FE 14-24mm F/4 G
 • Ei vinjetointia tai mustia reunoja

NiSi 150mm Filter Holder specially designed for the super wide angle lens Sony FE 12-24mm F/4 G. May also work with other wide angle lenses.

NiSi 150mm filter holders are made from aviation-grade aluminum with single element processed by CNC machine with Matte black frosted finish on the surface. The screw accessory are all made of copper and with black nickel plating. It’s durable and will reduce the influence of stray light on the imaging. 

Square and rectangular filter systems solve problems that round, screw-on filters often cannot resolve. To begin with, one square or rectangular filter can be used with many different size lenses. As long as you have the appropriate size adapter rings, in most cases, one filter will serve the purpose.

Another benefit is if you are shooting a landscape where the horizon line is off-center and you want to balance the light intensity in both parts of the scene, i.e. bright sky, shaded foreground . Rectangular filters allow the transition to be blended into the scene, often imperceptibly. This is because they can be shifted up and down in the filter holder to fit the scene as desired.

Some graduated rectangular filters are available with soft or hard transitions from dark to clear. The soft edge is recommended for wide-angle lenses and the hard edge is recommended for normal and longer lenses.

 

Features NiSi Filter Holder 150mm for Sony FE 12-24mm F/4 G

 • Designed for use on super wide angle lenses, specifically the Sony FE 12-24mm F/4 G
 • High quality aviation aluminum.
 • Precise CNC machining
 • Black frosted surface
 • Anti-reflective design
 • Copper screw plated with black nickel
 • Quick installation
 • Withstand extreme temperature
 • Compatible with 150mm square filters (2mm Thickness)
 • Allow up to 3 filters to be used together
 • 360 degree rotating
 • No black corners or vignetting

NiSi 150mm filterholder er produsert av aluminium i høyeste kvalitet og i ett stykke, som bearbeides i en CNC-maskin og har en svart frostet finish på overflaten. Skruedetaljene er produsert i kobber og med svart fornikling. Det er slitesterkt og minsker påvirkningen av strølys på bildene. NiSi 150mm filterholdere for Sony 12-24mm er spesielt utformet for bruk med Sony FE 12-24mm F/4 G objektiv, men kan også brukes med andre vidvinkelobjektiv.
Kvadratiske og rektangulære filtersystem løser problem som runde skrufilter sjelden kan løse. Det er også både praktisk og økonomisk at kvadratiske eller rektangulære filter kan brukes på objektiv med mange ulike størrelser. 
En annen fordel er om du fotograferer et landskap der horisontlinjen er usentrert og du vil balansere lysintensiteten i begge deler av scenen, dvs en lys himmel og en mørkere forgrunn. Med rektangulære filter kan overgangen i motivet gjøres helt usynlig. Det er fordi filteret kan flyttes oppover og nedover i filterholderen så de passer det motivet som ønskes. Noen rektangulære ND filter finns med myke eller harde overganger fra mørkt til klart filter uten effekt. Filter med myk kant anbefales for vidvinkelobjektiv, og hard kant anbefales for normale og lengre brennvidder.

• Produsert i aluminium av høyeste kvalitet.
• Presis CNC-bearbeiding.
• Svart frostet overflate.
• Antirefleks design.
• Skrue i kobber, belagt med svart nikkel.
• Rask montering.
• Klarer ekstreme temperaturer.
• Kompatibel med 150mm brede filter (2mm tykkelse).
• Klarer å håndtere opptil 3 filter samtidig.
• Kan vris 360 grader.
• Designet for bruk på super vidvinkelobjektiv, spesielt Sony FE 12-24mm F/4 G.
• Ingen svarte hjørner eller vinjettering.

Utskriftsalternativ

Alternativ för PDF dokument

Produkttext på fler språk:


Artikelnummer Produktnamn Lev ArtNr.
alt="" 108739 FILTER HOLDER 150 FOR SONY 12-24MM F4 HOLDER SONY FE12-24M
EAN: 4897045109685