alt=""

Kom ihåg mig
alt=""

Business Social Compliance Initiative


På Focus Nordic tar vi aktiv ställning för goda arbetsvillkor och en bra social situation hos våra leverantörer världen över.


Genom vårt medlemskap i Business Social Compliance Initiative (BSCI) ansluter vi oss till organisationens uppförandekod. Den ska bland annat säkerställa att leverantörerna respekterar mänskliga rättigheter och följer gällande lagar och förordningar.

För oss som importör och agent är det viktigt att de produkter som vi säljer har framställts på ett etiskt, socialt och miljömässigt försvarbart sätt. Tack vare samarbetet inom BSCI får vi större möjlighet att sätta kraft bakom de krav som vi ställer på våra leverantörer.

Business Social Compliance Initiative är ett branschöverskridande samarbete mellan i huvudsak europeiska handelsföretag. Över 600 företag har anslutit sig och använder sig av en gemensam uppförandekod, som syftar till att förbättra arbetsvillkoren och den sociala situationen hos med-lemsföretagens leverantörer.BSCIs uppförandekod behandlar följande områden:


•    Lagar och förordningar
•    Organisationsrätt och rätten till kollektivförhandling
•    Förbud mot diskriminering
•    Löner och ersättningar
•    Arbetstid
•    Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
•    Förbud mot barnarbete
•    Förbud mot tvångsarbete
•    Miljöfrågor
•    Ledningssystem och dokumentation

Mer information om BSCI finns på www.bsci-intl.org.